DANE SPÓŁKI

DANE SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ

 

PDK SA
Ul. Sienna 73
00-833 Warszawa
NIP: 526-23-90-967
KRS: 0000096325
Kapitał zakładowy 8 400 000 zł

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim

82 8985 0004 0010 0144 6506 0001.